Sabtu, 19 Desember 2009

Menebak 3 lemparan dadu

Effects : Anda mampu menebak nilai 3 dadu yang dilemparkan oleh seorang sukarelawan


Prosedur :


1. Panggil satu orang sukarelawan naik ke atas panggung. Beri ia 3 buah dadu. Balikkan punggung anda, jika perlu gunakan tutup mata.

2. Suruh sang sukarelawan melemparkan 3 buah dadu tersebut, dan melihat angka yang muncul. Misalkan 2, 6, dan 1.

3. Minta sang sukarelawan mengalikan 2 angka pada dadu pertama. Tambahkan 5, kemudian kalikan 5. Dalam contoh, 2x2 = 4, 4+5 = 9, 9x5 = 45.

4. Tambahkan bilangan yang diperoleh pada poin nomor 3 dengan angka yang muncul pada dadu kedua. Kemudian kalikan hasilnya dengan 10. Dalam kasus ini 45+6 = 51, 51 x 10 = 510

5. Tambahkan angka yang diperoleh pada poin nomor 4 dengan angka yang muncul pada dadu ketiga. Dalam kasus ini 510 + 1 = 511. Minta sang sukarelawan memberitahukan hasil akhir pada poin nomor 5 ini kepada anda.

6. Untuk mengetahui angka yang muncul pada ketiga dadu, kurangi angka yang muncul pada poin nomor 5 dengan 250. Dalam contoh ini, 511 - 250 =261. Berarti angka pada dadu pertama adalah 2, angka pada dadu kedua 6, dan angka pada dadu ketiga 1.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar